Sovellettu toiminta

Tuttujen leikkien sovelluksia

Ohjekortit aktiivisemman koulupäivän tueksi – opinnäytetyön tuotoksena syntyi perinteisten leikkien soveltamiseen tarkoitetut ohjekortit. Opinnäytetyö tehtiin osana Iloon yli esteiden – hanketta. Näihin ohjekortteihin pääset tutustumaan klikkaamalla kutakin leikkiä. 

Ohjekortteihin on sisällytetty leikkien ja pelien perussääntöjen lisäksi kolme eri vaativuustasoa, ”iisi, semi ja ekstriimi”, joiden mukaan leikkejä ja pelejä voidaan vaikeuttaa. Iisi on vaativuustasoista helpoin, seuraavaksi on semi ja vaikein on ekstriimi. Myös vaativuustasoissa on huomioitu, että ne soveltuvat liikkumiskyvyiltään erilaisille lapsille. Lisäksi ohjekorteissa on vinkki, miten pyörätuolin käyttäjä voi osallistua leikkeihin ja peleihin ja miten eri vaikeusasteita voidaan soveltaa hänelle.

Tulostettavat ohjekortit (pdf):