Avoin toiminta

Vertaisoppiminen liikunnallisten aktiviteettien tukena

Iloon yli esteiden – hankkeen aikana lanseerattiin Suomeen malli vertaisoppimisesta liikunnallisten aktiviteettien tukena. Vertaisten ohjaaminen toi positiivisia kokemuksia ohjaajille ja lisäsi mm. itsevarmuutta. Toisaalta oppilaat lähtivät innoissaan mukaan vertaisten ohjaamiin liikunnallisiin hetkiin. 

Vertaisohjaajat käyvät tehtäväänsä varten kurssin, joka sisältää tärkeiden ohjaustaitojen, tunnetaitojen sekä esimerkiksi kannustamisen harjoittelua. Kurssia voi tilata Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista. Tekeillä on myös verkkokurssi, joka on tarkoitus julkaista lukuvuoden 2021-2022 aikana. 

Lue kokemuksia vertaisoppimisesta: