Avoin toiminta

Rauhoittuminen

”Vahva itsesäätelykyky on yhteydessä hyvään sopeutumiseen, itsetuntemukseen, myönteisiin ihmissuhteisiin, tunnekuntoisuuteen, turvalliseen kiintymiseen, parempiin oppimistuloksiin ja elämässä menestymiseen.” (Uusitalo, Malmivaara & Vuorinen. Huomaa hyvä!)

Lapsen aivot eivät ole vielä valmiit itsesäätelyyn. Itsesäätelyn onnistuminen vaatii harjoittelua ja aikuisen tukea.

Rauhoittavia harjoituksia ovat esimerkiksi rentoutus ja hengitysharjoitukset. Rauhoittavia harjoituksia tehdessä on tärkeää kiinnittää huomiota ympäristöön ja sen rauhallisuuteen. Rentoutusharjoituksia löydät Oivan sivuilta. 

Rauhoittavia harjoituksia voi tehdä myös ulkona. Esimerkiksi katselemalla pilviteatteria.

Koululuokassa tuoleja asetettuna ympyrän muotoon selkänojat ympyrän keskustaan. Luokassa on tunnelmallinen valaistus.