Avoin toiminta

Kuinka monta pingispalloa puhallat koriin minuutin aikana?

Aseta eteesi neljä juomalasia jonoon ja niiden taakse kori. Juomalasien ja korin yläreunojen tulee olla samalla korkeudella. Täytä juomalasit vedellä.

Aseta pingispallo sinua lähimpänä olevaan lasiin. Puhalla pingispallo jokaisen lasin kautta koriin.

Tehtävälle voi asettaa erilaisia aikarajoja.

Tehtävää voi suorittaa myös joukkueena, jolloin joukkueen jäsenet puhaltavat vuorotellen yhden pallon kerrallaan.